Zakup nieruchomości w celu wynajmu – co warto wiedzieć

Zdaniem wielu inwestorów lokowanie gotówki w nieruchomościach jest bardzo korzystne. Oznacza to przede wszystkim możliwość czerpania korzyści majątkowych z tytułu ich późniejszego najmu. Jednak nie wszystkie nieruchomości przynoszą takie same zyski. Nad zakupem których warto więc się zastanowić?

Nieruchomości komercyjne czy mieszkalne

W opinii inwestorów często inwestowanie w nieruchomości komercyjne jest o wiele bardziej opłacalne niż w przypadku nieruchomości mieszkaniowych. Ich argumentacja opiera się głównie na charakterze podpisywanych umów najmu; w przypadku nieruchomości mieszkaniowym umowa zostaje zawarta między osobą prywatną a właścicielem lokalu, natomiast jeśli chodzi o nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym – zazwyczaj w procesie zawarcia umowy bierze udział firma lub przedsiębiorstwo. Zdaniem wynajmujących łatwiej wynegocjować korzystne dla siebie warunki w przypadku właścicieli działalności gospodarczych. Co więcej, powołują się oni także na aspekty prawne – w przypadku konfliktów mieszkaniowych prawo stoi po stronie osoby, która wynajmuje, nie zaś po stronie właściciela.

Wynajem nieruchomości komercyjnych przez wzgląd na powyższe może więc wydawać się o wiele bardziej opłacalny. Potwierdza to tendencja rynkowa, która jednoznacznie wskazuje na wzrost zainteresowania obiektami przystosowanymi pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Czym właściwie są nieruchomości o charakterze komercyjnym?

Do nieruchomości komercyjnych zalicza się:
– powierzchnie biurowe,
– sklepy,
– pawilony i punkty handlowe,
– magazyny,
– hale produkcyjne,
– budynki przemysłowe.

Właściciel nieruchomości komercyjnej ma prawo dowolnie nią dysonować, w tym także wynajmować. Należy jednak pamiętać, że od dochodu z tytułu najmu należy odprowadzić stosowny podatek. Nielegalny najem podlega bowiem karze grzywny.

Nieruchomości z rynku wtórnego bądź pierwotnego

Zdecydowanie największą popularnością cieszą się nieruchomości o charakterze komercyjnym z rynku wtórnego. Niejednokrotnie inwestorzy decydują się na zakup budynku do remontu, ponieważ wówczas mogą przystosować go do potrzeb potencjalnego najemcy lub według własnej inwencji.

Oczywiście istnieje również możliwość zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego. Jednak cena nowych budynków jest kilkukrotnie wyższa, dlatego inwestorzy rezygnują z nich na rzecz nieruchomości do remontu.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – grunty inwestycyjne