Na co pożyczka bankowa dla przedsiębiorców

Firmy borykające się z utrzymaniem płynności finansowej mają do dyspozycji nie tylko kredyt obrotowy. Alternatywną dla tego produktu bankowego jest pożyczka udzielana przez instytucje pożyczkowe. Czym charakteryzuje się pożyczka na działalność gospodarczą i na co można wydać uzyskane fundusze?

Pożyczka na cele biznesowe

Zacznijmy od początku. Pożyczka i kredyt, choć w potocznym rozumieniu często błędnie są stosowane jako synonimy, to dla finansistów stanowią dwa odrębne terminy. Kwestię udzielania pożyczek reguluje Kodeks Cywilny. Czytamy w nim, że pożyczka może być przyznawana przez bank lub inny podmiot finansujący. Na rynku działa wiele wyspecjalizowanych instytucji pożyczkowych, ukierunkowanych na realizację potrzeb biznesowych. Pożyczają one środki na nieco odmiennych zasadach niż banki, stosując inne kryteria w ocenie wypłacalności potencjalnego pożyczkobiorcy i ryzyka związanego z transakcją. Procedura rozpatrywania wniosku o pożyczkę jest z reguły mniej czasochłonna i mniej zbiurokratyzowana niż bankowa analiza zdolności kredytowej, która może potrwać nawet kilka miesięcy. W zamian za szybszy dostęp do gotówki, pożyczkobiorca ma zwykle do dyspozycji ograniczoną kwotę finansowania, krótszy czas na spłatę niż w przypadku kredytu, a także musi zapłacić opłatę za udzielenie kapitału w postaci prowizji.

Wolność wyboru

Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z oferty profesjonalnych firm pożyczkowych nie tylko ze względu na szybkie procedury. Dużym atutem pożyczki jest swoboda w dysponowaniu środkami. Firmy korzystające z pożyczki mogą przeznaczyć ją na dowolny cel, który nie jest określony w umowie. Uzyskane środki można np. wykorzystać na terminową spłatę zobowiązań (i utrzymanie wiarygodności w oczach kontrahentów), zakup materiałów i półfabrykatów potrzebnych do zachowania ciągłości produkcji, pozyskanie nieruchomości i ruchomości, spłatę odsetek kredytu, uregulowanie płatności wobec pracowników lub inwestycje (np. zakup środków trwałych).

Więcej informacji na temat pożyczki dla przedsiębiorców https://www.indos.pl/oferta/pozyczka/ – Zapraszamy!