Odzyskiwanie metali szlachetnych z katalizatorów

Produkowanie metali szlachetnych metodami tradycyjnymi jest związana z niekorzystnymi emisjami do atmosfery wzmożonymi ilościami zanieczyszczeń. Wśród najbardziej szkodliwych związków znajduje się m.in. tlenek azotu, związki metali, chlorek, pył, dioksyny czy amoniak. Dlatego warto oddawać stare lub zużyte przedmioty na do skupu metali szlachetnych. Proces recyklingu ogranicza ilość szkodliwych emisji do atmosfery, a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Recykling katalizatorów

Odzysk znacznej ilości metali szlachetnych pochodzi z katalizatorów, czyli reaktorów katalitycznych. Większość skupów metali szlachetnych przyjmuje stare, uszkodzone katalizatory. Zazwyczaj odbywa się to w jeden z dwóch sposobów. Pierwszy system polega na skupowaniu katalizatorów za cenę ryczałtową, za jednostkę masy lub za sztukę. Wartość wyznaczana może być określana np. toną, sztuką lub po rozdzieleniu. Drugi system opiera się na analizowaniu faktycznej zawartości metali szlachetnych w danym katalizatorze. W tym celu należy zanieść katalizator na skup metali szlachetnych ZłomWęglika http://zlomweglika.pl/skup-metali-szlachetnych. dostarczony sprzęt jest rozbierany, rozmontowywany oraz poddawany badaniu, w celu określenia ilości metali szlachetnych w pobranych podczas analizy próbkach.

Właściwości metali szlachetnych

Krystalizacja struktur gąbczastych o bardzo dużej powierzchni w połączeniu ze sporą absorpcją węgla, wodoru oraz tlenków siarki wykorzystywana jest nie tylko w katalizatorach. Wpływ objętości chemicznej, wysokiej temperatury topienia oraz przewodności elektrycznej ma znaczący wpływ na zastosowanie metali szlachetnych w wielu dziedzinach przemysłu. Nie wchodzi ona w reakcje chemiczne, posiada stabilne właściwości elektryczne oraz nie powoduje uczuleń. Właśnie dlatego platyna wykorzystywana jest np. w medycynie, posiadając bardzo szerokie zastosowanie w ortopedii i stomatologii. Służy również do produkcji rozruszników serca. Na skup metali szlachetnych warto oddać m.in. zużyte elektrody i starą biżuterię, tygle laboratoryjne czy termopary.