https://beesafe.pl/porady/uto-urzadzenia-transportu-osobistego/ zobacz o podstawy do znaków drogowych zobacz wiecje