Zaudytujmy Twoją spółkę

Prowadzenie firmy czy spółki zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, co nie zmienia faktu, że daje się je odpowiednio marginalizować. Jeżeli chcemy być postrzegani jako poważni i wiarygodni partnerzy, musimy wszelkie działania podejmować z ostrożnością i z dochowaniem należytej staranności. Pierwszym krokiem do takiej postawy jest badanie sytuacji prawnej naszej działalności gospodarczej.

Legal Due Diligence

Audyty prawne spółek, zwane też LDD (Legal Due Diligence) sporządzane są, aby zredukować ryzyko przygotowywanej transakcji. Zalecane są niezależnie, czy jej przedmiotem jest fuzja wielkich przedsięwzięć, przejęcie spółki, nabycie jej akcji, lub udziałów. Realizacja jest nieodzowna bez względu, czy jest to przygotowanie do zawarcia porozumienia lub długoterminowego układu. Wszystkie te warunki, przedsiębiorca odpowiedzialnie podchodzący do prowadzonej działalności, powinien poprzedzić obszernym badaniem prawnym.

Po co to robić?

Nie najgorzej przygotowany, zindywidualizowany pod potrzeby określonej sytuacji i nabywcę, audyt sprawozdań finansowych, dostarcza holistycznej wiedzy, nie tylko o obiekcie układu. Identyfikują one możliwe zagrożenia i umiejscawiają wystąpienie ewentualnej ryzykowności. Wskazują na defekty prawne, możliwe bolączki z umowami, a także definiują inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na obiekt umowy.

Jak długo potrwa audyt?

Prawnicy przygotowujący audyt sprawozdań finansowych, starając się drobiazgowo i wszechstronnie zbadać przedmiot zlecenia, muszą wykonać wszechobejmującej lustracji spółki. Kapitalnym elementem jest zbadanie wszelkiej dokumentacji, poczynając od rejestrowej, sądowej, wpisów w Księgach Wieczystych. Niezbędne są oględziny środowiska pracy oraz produkcji. Końcowe zestawienie przygotowywane w ramach badania prawnego powstaje również na podstawie rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstwa. Nie można ocenić zakresu czasowego prowadzenia takiego audytu. Jest on uzależniony od wielkości podmiotu gospodarczego, zakresu jego działalność, a także stopnia skomplikowania występujących powiązań kapitałowych.

Sprawozdania kończące audyty prawne spółek, mają za zadanie dostarczyć wiedzę o nie tylko o stabilności finansowej i rzetelności prawnej spółki, ale też wydać rekomendację. To w oparciu o nią może zostać podjęta w pełni świadoma decyzja o przeprowadzeniu przygotowywanej transakcji. Biorąc pod uwagę gwarancję przyszłej transakcji warto zainwestować w nie czas.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC